Hekimlerimiz

Anasayfa » Hekimlerimiz

Uzman Hekimlerimiz

Dt. Bahtiyar ÖZTÜRK
Diş Hekimi ve Kurucu

Dt. Bahtiyar ÖZTÜRK

Mesleki İlgi Alanları: Zirkonyum ve E-max Kuronlar, İmplant Tedavileri, Cerrahi Müdehaleler, Estetik Kompozit Uygulamaları, Estetik Diş Hekimliği, Gömülü Yirmi Yaş Diş Çekimleri
Dt. Sülbiye ODABAŞI
Diş Hekimi

Dt. Sülbiye ODABAŞI

Mesleki İlgi Alanları: Gülüş Tasarımı, Ön Bölge Estetik Dolgular, Bonding, Lamina (Yaprak ve Porselen Uygulamaları), Çocuk Diş Hekimliği, Koruyucu Diş Hekimliği
Uzm. Dt. Gökhan AYDIN
Ortodonti Uzmanı

Uzm. Dt. Gökhan AYDIN

2014 yılından beri ortodonti alanında aktif olarak çalışan Gökhan Aydın, mesleği ile ilgili güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarını yurt içi ve yurt dışındaki kurs ve kongrelerle takip etmektedir. Snowboard, tenis ve müzik hobileri arasındadır.
Dt. Selin KIRKINCI
Diş Hekimi

Dt. Selin KIRKINCI

Mesleki İlgi Alanları: Gülüş Tasarımı, Zirkonyum ve E-Max Kronlar, Çocuk Diş Hekimliği, Estetik Diş Hekimliği, Estetik Kompozit Uygulamaları
Dt. Başak YILMAZ ÇINAR
Mesleki İlgi Alanları: Ön bölge estetik uygulamalar, çocuk diş hekimliği, zirkonyum restorasyonlar, beyazlatma, lamina uygulamaları ve modern endodonti.

Hekim Felsefesi ve Diğer Koşullar

Etik Sorumluluk

Dişhekimi, mesleki uygulamalarında mesleki etik ilkelere uygun davranmalı, hastasına ve topluma sağlık hizmetini sunarken ahlaki açıdan duyarlı bir davranış sergilemelidir.

Hizmet Standardı

Dişhekimi, hastasına çağdaş ve nitelikli bir ağız diş sağlığı hizmeti sunmalıdır. Bilgi ve becerisini, mesleğini geliştirmeye yönelik eğitim programlarına katılarak güncellemeli ve mesleğini uygularken çağdaş tanı ve tedavi yöntemleri ile koruyucu hekimlik ilkelerine uymalıdır.

Zarar Vermeme

Dişhekimi, hastalarına koruyucu ve tedavi edici hizmetleri sunarken, çalıştığı ortamda hastaların yarar görmesi ve zarara uğramaması için gereken koşulları sağlamalı; mesleki uygulamalarında ve çalışma ortamında hastanın güvenliğini, rahatını sağlayacak önlemleri almalıdır.

Ayrımcılıktan Kaçınma

Dişhekimi, hastasının hastalığı, engellilik durumu, cinsiyeti, yaşı, ırkı, milliyeti, etnik kökeni, inancı, dili, siyasi görüşü, sosyal-kültürel-ekonomik durumu, yaşam biçimi ve cinsel yönelimi ne olursa olsun muayene ve tedavi konusunda en yüksek dikkati ve özeni göstermelidir.

Özel Yaşamın Gizliliğine Saygı

Dişhekimi, hastasının özel yaşamının gizliliğine saygı göstermelidir.

Aydınlatma ve Onam Alma

Dişhekimi, hastasının durumunun acil olduğu veya bilincinin kapalı ve tıbbi girişimi reddettiğinin bilinmiyor olduğu durumlar hariç olmak üzere, aydınlatarak onamını almadan hastaya herhangi bir girişimde bulunmamalıdır.